Treći sastanak evropskih mreža Globalnog dogovora

08. novembar 2012.
Treći sastanak evropskih mreža Globalnog dogovora

Evropske mreže Globalnog dogovora su 2010. godine potpisale Deklaraciju o namerama (Declaration of Intent – DOI) u Briselu sa zajedničkim ciljem da se poboljša komunikacija i saradnja izmedju mreža i kako bi se usmerile ka ostvarenju postavljenog cilja, a to je 20.000 kompanija članica do 2020. godine. Dogovor koji su evropske mreže tada postigle je da jednom godišnje organizuju konferenciju kojima bi ovo bio primarni cilj, a čiji bi domaćin svaki put bila druga mreža. Na drugom sastanku koji su mreže održale u oktobru 2011. u Italiji – Rimu, dogovor je bio da domaćin u 2012. godini bude mreža Globalnog dogovora u Srbiji. Treći skup ovog tipa je u periodu 18-19. oktobra 2012. godine okupio 21 lokalnih mreža iz Evrope i preko 100 domaćih gostiju.

CILJEVI I TEME

Dvadeset godina nakon “1992 Earth summit-a” u Riju, gde su zemlje učesnice usvojile “Plan 21“- nacrt o privrednom rastu, unapređenju društvenog kapitala i osiguranju zaštite životne sredine – Ujedinjene nacije su ponovo okupile vlade i međunarodne institucije da se dogovore o nizu mera za smanjenje siromaštva, promociju novih „pristojnih“ radnih mesta, čiste energije i održivije i ravnopravnije korišćenje resursa. “Rio+20” konferencija je polazna tačka ka preduzimanju akcije za smanjivanje siromaštva, sprečavanje uništavanja životne sredine i prilika da se izgradi most prema boljoj budućnosti. Dokument koji je tim povodom usvojen je Budućnost kakvu želimo (The Future We Want) i u kome je predstavljena poželjna privredna, društvena i budućnost životne sredine za našu planetu i buduće generacije.

Ovogodišnja konferencija evropskih lokalnih mreža je bila posvećena ključnim ishodima i smernicama Rio+20 foruma o korporativnoj održivosti, koji je održan juna 2012. godine.

Teme i ciljevi o kojima su evropske mreže razmatrale su:

1. Održivost u finansijskom sektoru

Finansijski sektor ima ključnu ulogu u postizanju održivosti. Cilj je da se istraže načini na koji finansijske institucije mogu da uvide vrednosti poslovanja izvan tradicionalnog-investiranjem u zelenu ekonomiju, stvaranju novih radnih mesta, socijalnom uključivanju, klimatskim promenama i sl. U okviru sesije su bili biti istaknuti primeri dobre prakse.

2. Uloga lokalnih mreža ka održivom razvoju

Jedna kompanija nije dovoljna kako bi se postigao održivi razvoj, ali ona može aktivno da učestvuje u tom procesu. Cilj sesije je prikazati kako kompanije mogu da deluju kolektivno i planski na putu održivog razvoja. Prilikom sesije su bili istaknuti primeri dobre prakse, kako u zemljama koje imaju razvijen princip demokratije tako i u onima u kojim se ona razvija postepeno.

3. Borba protiv korupcije

Poruke sesije, koji su i glavni ciljevi Radne grupe za borbu protiv korupcije su bile: afirmacija koncepta Kolektivne akcije u borbi protiv korupcije, uvođenje planova integriteta u kompanije, zaštita „uzbunjivača“, promocija uvođenja „sigurnih linija” u privrednim društvima, unapređenje sistema javnih nabavki sa aspekta primene antikorupcijiskih mera. U toku sesije su bili prikazani rezultati desetog sastanka međunarodne Radne grupe za borbu potiv korupcije, koji je održan u Riju, a Radna grupa GD-a u Srbiji će predstaviti “Deklaraciju o borbi protiv korupcije” kao i prve primere izveštavanja prema principu 10.

Sastanak je trajao dva dana i to prvi dan sastanka bio je održan u četvrtak 18. oktobra 2012. godine u prostorijama Privredne Komore Srbije, (09:00h Sala 1) Resavska 13-15, Beograd.

Drugi dan sastanka 19. oktobra 2012. godine namenjen je bio samo za predsedavajuće i kontakt osobe evropskih lokalnih mreža.

Više informacija može se pronaći na internet stranici

Agenda I dan

Agenda II dan

Fotografije

Fotografije 2

I Dan – Prezentacije

GCN Germany

GCN Spain

GCN Spain

Erste Bank Serbia

UNGC – Olajobi Makinwa

GCN Germany – „Role of Local Networks in Anti- Corruption: Capacity development and collective action“

IFC – Maxine Garvey

GCN France

GCN Italy

GCN Serbia – Dušan Stokić

GCN UK

GCN Bulgaria

II Dan – Prezentacije

GCN Turkey

GCN Greece

GCN Spain – COP Templates and Tools Available

GCN Spain – Highlighted activities

GCN Albania