Uključi se

Pristupnica za kompanije: https://www.unglobalcompact.org/participation/join/application/business

Pristupnica za predstavnike civilnog društva, akademske institucije, poslovna udruženja, sindikate, gradove: https://www.unglobalcompact.org/participation/join/application/non-business