Ciljevi održivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja (ili engl. SDGs – Sustainable Development Goals) – predstavljaju izbalansiran skup globalno dostupnih ciljeva koji su osnova za jednak međunarodni razvoj društva. Ima ih ukupno 17 i ove ciljeve je kreirala Organizacija Ujedinjenih Nacija i zamenili su 2015. godine u Parizu prethodno aktuelne Milenijumske ciljeve razvoja.

Agenda održivog razvoja UN bazira se upravo na ciljevima održivog razvoja, koji treba da usmere globalno društvo ka napretku sve do 2030. godine.