Upravni odbor

Upravni odbor izabran je od strane potpisnica Globalnog dogovora u Srbiji. Članovi Upravnog odbora su predstavnici kompanija, nevladinih organizacija i poslovnih udruženja koji imaju vodeću poziciju u implementaciji društveno odgovornog poslovanja u praksi.

Upravni odbor:

• omogućuje nesmetano funkcionisanje Globalnog dogovora u Srbiji
• olakšava konstruktivni dijalog između članica i partnera i predstavlja mrežu na regionalnom i globalnom nivou
• predstavlja Globalni dogovor u Srbiji pred kancelarijom Globalnog dogovora u Njujorku
• ima četvorogodišnji mandate, sa mogućnošću reizbora
• ima 8 članova, od kojih su 7 izabranih članova sa pravom glasa (četiri predstavnika poslovne zajednice, dva predstavnika nevladinog sektora, jednog predstavnika poslovnih asocijacije/sindikata). Jednog počasnog člana UO bez prava glasa imenuje Misija UN u Srbiji.

Upravni odbor donosi odluke prostom većinom (četiri člana).

Članovi Upravnog odbora:

Tijana Koprivica, Delta Holding (predsednica UO)
Biljana Dakić Đorđević (potpredsednica UO)
Sonja Jović, Heineken
Milica Mišković, Smart kolektiv
Dušan Stojaković, Hemofarm
Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije
Branislav Jovanović, Banca Intesa

Poslovnik o radu bliže uredjuje organizaciju i rad Upravnog odbora Globalnog dogovora u Srbiji. Odredbe Poslovnika su obavezne za sve članove Upravnog odbora kao i lica koja učestvuju u njegovom radu.

Poslovnik o radu UO