Upravni odbor

Upravni odbor izabran je od strane potpisnica Globalnog dogovora u Srbiji. Članovi Upravnog odbora su predstavnici kompanija, nevladinih organizacija i poslovnih udruženja koji imaju vodeću poziciju u implementaciji društveno odgovornog poslovanja u praksi.

Upravni odbor:

• omogućuje nesmetano funkcionisanje Globalnog dogovora u Srbiji
• olakšava konstruktivni dijalog između članica i partnera i predstavlja mrežu na regionalnom i globalnom nivou
• predstavlja Globalni dogovor u Srbiji pred kancelarijom Globalnog dogovora u Njujorku
• ima četvorogodišnji mandat
• ima sedam članova: četiri predstavnika kompanija, dva predstavnika iz nevladinog sektora i jednog predstavnika poslovnog udruženja.

Upravni odbor donosi odluke prostom većinom (četiri člana).


Članovi Upravnog odbora:

Marijana Pavlović, KPMG (predsednica Upravnog odbora)

Uroš Delić, Fondacija Ana i Vlade Divac (potpredsednik Upravnog odbora)

Natalija Pribojan, Telenor

Tijana Koprivica, Delta Holding

Dr Lola Stamenković, Jubmes banka

Biljana Dakić Đorđević, Trag fondacija

Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije

Poslovnik o radu bliže uredjuje organizaciju i rad Upravnog odbora Globalnog dogovora u Srbiji. Odredbe Poslovnika su obavezne za sve članove Upravnog odbora kao i lica koja učestvuju u njegovom radu.

Poslovnik o radu UO