slika-2-sa-sastanka-radne-grupe-11-5

Treći sastanak Radne grupe za promociju cilјeva održivog razvoja Globalnog dogovora u Srbiji „Kako naše organizacije ostvaruju Cilјeve održivog razvoja“

U prostorijama Privredne komore Srbije 11. maja 2017. godine  održan je treći redovni sastanak Radne grupe za promociju ciljeva održivog razvoja Globalnog dogovora u Srbiji „Kako naše orgnizacije ostvaruju ciljeve održivog razvoja“. Na skupu su predstavljene  aktivnosti Medjunarodne organizacije rada […]

Više...