Obeležavanje Medjunarodnog dana zaštite životne sredine

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana zaštite životne sredine Univerzitetski UNESKO Klub organizuje tribinu, u petak 10.juna s početkom  u 18 časova, Startit Centar, ulica Savska 5. Cilj tribine je podići svest o ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih Nacija, posebno na Cilj 15. Održivo […]

Continue Reading...

Copyright © 2008 - 2016 Globalni dogovor Srbija All Rights Reserved.

Designed and Created by Pavle Dakić

Project manager Aleksandar Lomas | Technical support Beogradska poslovna Škola - Visoka škola strukovnik studija