rg-3152018

Zapisnik sa četvrtog sastanka Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja Globalnog dogovora u Srbiji, održanog 31. maja 2018. godine u prostorijama Privredne komore Srbije

Sastanku su prisustvovali: Tijana Koprivica, član Upravnog odbora Globalnog dogovora (Delta Holding), Sonja Jovanović i Stela Zupan (Ernst & Young), Ana Kruna (Vojvođanska banka), Srđan Petrović, Udruženje građana (“Moj lepi grad“), Predrag Todorović (Komercijalna banka), Sanja Panješković (GSK), Dragana Korica […]

Više...