treci-sastanak

Zapisnik sa trećeg sastanka Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja Globalnog dogovora u Srbiji, održanog 18. aprila 2018.g. u prostorijama Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum u Beogadu

  Treći sastanak RG za promociju Ciljeva održivog razvoja održan je u formi okruglog stola na temu „Odgovorno poslovanje u Republici Srbiji”, kome su uz brojne prisutne učešće uzeli Marijana Pavlović, predsednica Upravnog odbora Globalnog dogovora (KPMG), dr Lola Stamenković, […]

Više...