Zapisnik sa prvog sastanka Upravnog odbora Globalnog dogovora u Srbiji

  Sastanak je održan 02. marta 2018. godine u prostorijama KPMG-a. Sastanku su prisustvovali: Marijana Pavlović, predsednica UOGD (KPMG), dr Lola Stamenković, član UOGD (Jubmes banka), Natalija Pribojan, član UOGD (Telenor), Uroš Delić, član UOGD (Fondacija Ana i Vlade Divac), […]

Više...