Evropski barometar o Ciljevima održivog razvoja

10. april 2024.
Mreža Globalnog dogovora Srbija, zajedno sa još 10 lokalnih mreža UN Global Compact-a iz Evrope sprovodi istraživanje o stepenu integracije Ciljeva održivog razvoja u poslovanje u kompanijama. Pozivamo sve kompanije, bez obzira da li su članice UN Global Compact-a ili ne, da učestuju u istraživanju i daju svoj doprinos proceni i unapređenju aktivnosti kompanija koje posluju u Srbiji u pogledu integracije Ciljeva održivog razvoja.

Upitnik sadrži opšta pitanja o Ciljevima održivog razvoja i prioritetima; set pitanja koja se odnose na aktivnosti koje kompanija sprovodi u pogledu ostvarivanja prioritetnih Ciljeva; set pitanja koja se odnose na monitoring i evaluaciju i set pitanja koja se odnose na komuniciranje napretka u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja.

Istraživanje u Srbiji se sprovodi u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Pored kompanije iz Srbije, u istraživanju učestvuju i kompanije iz Franscuske, Italije, Španije, Velike Britanije, Švajcarske, Nemačke, Grčke, Turske i Bugarske. Rezultate će obrađivati konsultantska kuća PwC Francuska, i biće predstavljeni u vidu komparativne analize.

Upitnik možete popuniti na srpskom ili engleskom jeziku. Srpskoj verziji upitnika možete pristupiti ovde, dok je engleska verzija dostupna na ovom linku.

Rok za popunjavanje upitnika je 31. maj 2024. godine.