Beogradska berza po peti put zvoni za rodnu ravnopravnost

23. mart 2023.
Beogradska berza i mreža Globalnog dogovora u Srbiji petu godinu za redom učestvuju u globalnoj inicijativi Ring the Bell for Gender Equality, koja se u periodu od 1. do 31. marta 2023. obeležava u 118 berzi na svim kontinentima. Povodom Međunarodnog dana žena berze širom sveta tokom marta zvonom ističu ključnu ulogu poslovnog sektora u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja i poštovanju Principa za osnaživanje žena Ujedinjenih nacija.

U četvrtak 23. marta održan je događaj „Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost“, na kome je ceremonijalno zvono za zatvaranje trgovanja zvonio Siniša Krneta, direktor Beogradske berze.

“Baštineći svoja iskustva i znanja, kao i svoje pozicije u društvu, berze širom sveta, pa tako i petu godinu za redom u Srbiji, teže da svoja uverenja o ravnopravnosti distribuiraju kroz celo društvo, nudeći bez diskriminacije, naročito ne rodne, pristup veoma širokom spektru modela i izvora finansiranja. Oni su na berzanskim tržištima dostupni na jednak način i ženama i muškarcima, bez razlike. Da bismo i u našem društvu ostvarili takva dostignuća, mi na Beogradskoj berzi prepoznajemo potrebu za obrazovanjem, naročito u kontekstu funkcionalne finansijske pismenosti, ključnom pretpostavkom ne samo za razvoj domaćeg tržišta kapitala, već posredno za dostizanjem mnogih poželjnih društvenih ciljeva, među kojima rodna ravnopravnost ima svoje istaknuto mesto.

Veoma smo se zalagali i zalažemo se da upravo značajna pažnja bude usmerena ka finansijskom obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, verujući da na taj način u dolazeće generacije možemo da ugradimo vrednosti o potrebi ostvarenja ciljeva rodne ravnopravnosti, borbe protiv klimatskih promena, promocije odgovornog investiranja, a sve kao načina za obezbeđivanje održive budućnosti i istinskog prosperiteta za sve!”, poručio je Siniša Krneta, direktor Beogradske Berze u uvodnom obraćanju.

Tijana Koprivica, predsednica Upravnog odbora mreže Globalnog dogovora u Srbiji (Delta Holding) rekla je da Ciljevi održivog razvoja naglašavaju osnaživanje žena kao važan razvojni cilj, sami po sebi, i naglašavaju važnost rodne ravnopravnosti za rešavanje širokog spekra globalnih izazova. “Osnaživanjem mladih žena, podrškom razvoju u karijeri stvarnjem podržavajućeg okruženja u kompanijama i u društvu, svi zajedno možemo da doprinesemo ostvarivanju ovog cilja. Unapređenje rodne ravnopravnosti u poslovanju je veoma važno i može dovesti do povećanja produktivnosti, organizacione efikasnosti, rasta profita i većeg zadovoljstva stejkholdera. Osim u okviru svoje organizacije, kompanije pružaju podršku ženama na tržištu kroz izgradnju inkluzivnih lanaca snabdevanja i sprovođenje odgovornih standarda angažovanja dobavljača“.

Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Fransoaz Žakob naglasila je da je osnaživanje žena i promovisanje rodne ravnopravnosti od ključnog značaja za održivi razvoj. „Podaci Izveštaja o rodnom jazu Svetskog ekonomskog foruma za 2022 pokazuju da se Srbija nalazi na 23. mestu od 146 zemalja. Najbolje je pozicionirana u domenu političke moći i učešća u političkom životu, kao i u obrazovanju. Kada je reč o oblasti žena u privredi, Srbija je na 77. mestu. Ova razlika ukazuje na to da Srbija mora da usmeri delovanje na smanjenje ovog jaza“, rekla je Fransoaz Žakob.

Pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije Tatjana Prijić naglasila je da su nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika oblasti gde tradicionalno postoji izražen rodni jaz. Dodala je ohrabrujuću činjenicu da se povećava interesovanje devojaka za STEM oblasti, kao i da je sve veći broj žena zaposlen u kompanijama koje se bave informacionim tehnologijama, iako dobrim delom na „tradicionalno ženskim“ radnim mestima. “Rad na promovisanju jednakosti polova i unapređenju položaja žena u društvu kako bi se osiguralo da žene imaju jednake šanse za zaposlenje, uspeh i napredovanje na poslu nije samo posao žena, već zajednički napor u kome moraju učestvovati i muškarci. Moramo da radimo dalje, menjamo zakone – u domenu radnog zakonodavstva, penzijsko invalidskog osiguranja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i drugim oblastima, ali, i ništa manje važne, društvene obrasce ponašanja i kulturu življenja”.

Magdalena Šoljakova, viša rukovoditeljka u Međunarodnoj finansijskoj korporaciji(IFC) istakla je da su berze u jedinstvenoj poziciji da utiču na svoja domaća tržišta. One pomažu u povezivanju kompanija, investitora i regulatora, kako bi podržale prakse održivog razvoja, i imaju ključnu ulogu u okupljanju privatnog sektora kako bi se povećalo učešće žena u poslovnom i ekonomskom razvoju. Ona je dalje predstavila novi izveštaj IFC i Inicijative za održive berze o smernicama kako berze mogu unaprediti rodnu ravnopravnost, koja je oblikovana primerima iz prakse.

Uključivanje žena u tehnologiju rezultira kreativnijim rešenjima i ima veći potencijal za inovacije koje zadovoljavaju potrebe žena i promovišu rodnu ravnopravnost. Ovogodišnja UN Women tema „DigitALL: Inovacije i tehnologija za rodnu ravnopravnost“, odaje priznanje ženama koje se zalažu za napredak transformativne tehnologije i digitalnog obrazovanja. Predstavnici poslovnog sektora, Branislav Jovanović, CSR menadžer u Banci Intesa, Ivana Slović, rukovodilac odeljenja poslovnih aplikacija kompanije Delta Holding i projekta menadžerka UN Women Jelena Sekulić Nedeljković, saglasni su u zaključku da poslovni sektor ima ključnu ulogu u osnaživanju žena i smanjenju rodnih predrasuda, povećanju pristupa obrazovanju, mentorstvu i podršci, poboljšanju ravnoteže između posla i privatnog života i negovanju raznolikosti i inkuzivnog okruženja.

Manifestaciju globalno podržavaju brojne međunarodne organizacije – Globalni dogovor Ujedinjenih nacija, agencija UN Women, Inicijativa za održive berze (Sustainable Stock Exchanges initiative), Međunarodna finansijska korporacija (IFC), Svetska federacija berzi (WFE)