Održan sastanak Radne grupe za socijalno uključivanje

27. februar 2014.
Održan sastanak Radne grupe za socijalno uključivanje

U sredu 26. februara 2014. održan je prvi sastanak Radne grupe za socijalno uključivanje Globalnog dogovora u Srbiji u ovoj godini.

Članice su imale priliku da čuju više o projektu Razvoj socijalnog preduzetništva u regionu JIE ( EASE & SEE). Svetlana Jovanović iz Privredne komore Srbije, saradnik na pojektu, predstavila je primere dobre prakse iz zemalja u okruženju-partnera u projektu (Italija, Austrija, Slovenija, Mađarska i Bugarska). Takodje, najavila je organizaciju bilateralnih susreta predstavnika socijalnih preduzeća i profitno orjentisanih kompanija krajem marta tekuće godine i pozvala je prisutne da učestvuju u istom.

Nakon prezentacije članice su imale priliku da se dogovore oko realizacije prvog zajedničkog projekta, a na temu uredjenja soba za susrete pri Centrima za socijalni rad. Sobe su namenjena za susrete roditelja koji su ostali bez roditeljskog prava i njihove dece.

Zapisnik sa sastanka

Prezentacija projekta Razvoj socijalnog preduzetništva EASE &SEE

Slike