Borba protiv korupcije- kako mi to radimo

30. maj 2014.
Borba protiv korupcije- kako mi to radimo

U četvrtak 29. maja 2014. održan je okrugli sto koji je organizovala domaća mreža u saradnji sa Privrednom komorom Srbije na temu „Borba protiv korupcije-kako mi to radimo“. Skup je otvorio potpredsednik Privredne komore Srbije – Slobodan Samardžić koji je ukrakto izložio definicije korupcije kao i koje štete nanosi srpskoj privredi. Naglasio je i pogubne posledice koje ima siva ekonomija na umanjenje bruto društvenog proizvoda. Sonja Konakov Svirčev je pozdravila skup u ime Upravnog odbora mreže Globalni dogovor u Srbiji i spomenula značaj Deklaracije za borbu protiv korupcije koju je Radna grupa Globalnog dogovora u Srbiji proizvela. Izvestila je prisutne o istraživanju koje je sprovedeno medju članicama mreže, a koje je pokazalo da je kompanijama ovo tema broj jedan kojoj bi i svi društveni činioci trebalo da se posvete.

Nakon uvodnih obraćanja kompanije Bambi , KPMG, Siemens Srbija i organizacije UNDP su imale prezentacije na temu internih akata koja onemogućavaju pojavu korupcije. Nebojša Mihajlović iz kompanije Bambi je naveo da su prvi izradili u Srbiji planove integriteta iako kao privatna kompanija nisu bili u obavezi da to urade.

Vesna Ninković – KPMG je navela da u njihovoj kompaniji postoji nulta tolerancija prema korupciji i mitu, a izvestila je da je KPMG u Srbiji primer najbolje prakse na globalu baš zahvaljujući poštovanju svih pravila i internih akata. Svi novozaposleni u kompaniji dobijaju obuku o internim aktima i pravilima.

Marko Petrović iz kompanije Siemens Srbija je govorio o internim pravilima koje su u obavezi da poštuju svi zaposleni, i koja važe kako na lokalnom tako i na globalnom nivou, kao i o tome da kompanija ne podržava donacijama političke dogadjaje, verske i sportske.

Žarko Petrović iz UNDP je naveo da ova organizacija ima najveću ranjivost u domenu nabavki kada je ova tema u pitanju i naveo je načine na koji se štite od pojave korupcije.

Agenda

Prezentacija Bambi

Prezentacija KPMG

Prezentacija Siemens Srbija

Prezentacija UNDP

Slike