Radna grupa za borbu protiv korupcije

18. avgust 2010.
Radna grupa za borbu protiv korupcije

U petak 13. avgusta 2010. godine u prostorijama Narodne banke Srbije održan je konsultativni sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije, povodom organizacije TAIEX radionice na temu kompanijske antikorupcije.

Zapisnik sa sastanka