Prezentacija Izveštavanje o održivosti u skladu sa GRI kriterijumima

15. novembar 2012.
Prezentacija Izveštavanje o održivosti u skladu sa GRI kriterijumima

U utorak 22. novembra 2012 godine sa početkom u 10:00h u prostorijama Privredne komore Srbije (Resavska 15, sala IV, II sprat) održana je prezentacija „Izveštavanje o održivosti u skladu sa GRI kriterijumima“, od strane g. Wilibald Kaltebrunnera (direktor denkstatt GmbH Austrija). Pored g. Kaltebrunnera, g.Dušan Stokić (Privredna komora Srbije) je održao prezentaciju o standardu ISO 26000:2010, kao i g-dja Dragana Petrović (Victoria consulting) koja je održala prezentaciju o specifikaciji za sistem menadžmenta društvenom odgovornošću IQNet SR 10:2011.

Agenda

Wilibald Kaltebrunner – Prezentacija

Dušan Stokić – Prezentacija

Dragana Petrović – Prezentacija