Objavljena publikacija – Kako naše organizacije ostvaruju CIljeve održivog razvoja

29. novembar 2016.
Objavljena publikacija – Kako naše organizacije ostvaruju CIljeve održivog razvoja

Mreža Globalni dogovor u Srbiji je nakon realizovanih sedam sastanaka Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja u toku 2016.godine izradila publlikaciju sa primerima dobre prakse –

Kako naše organizacije ostvaruju ciljeve održivog razoja

Publikacija predstavlja doprinos članica Globalnog dogovora u Srbiji ostvarivanju ovih ciljeva. Jednostavni, živopisni primeri rešavanja izazova u našem društvu pokazuju da je realizacija ciljeva moguća samo ukoliko svako da svoj doprinos. Želimo da ova publikacija inspiriše i ohrabri ostale članice u lokalnoj zajednici u primeni 10 principa Globalnog dogovora i realizaciji Ciljeva održivog razvoja, jer pomoć društvu nije samo koncept već i duboki osećaj za zajednicu u kojoj živimo i radimo.