Održan treći sastanak Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama

20. decembar 2012.
Održan treći sastanak Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama

U utorak 25. decembra 2012. godine sa početkom u 10.00h, u prostorijama Narodne banke Srbije (Kralja Petra 12, sala 6, prizemlje), održan je treći sastanak Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama u 2012. godini.

Dnevni red:

1. Plan aktivnosti koje će se realizovati sa ekonomskim školama u kojima postoji obrazovni profil “Bankarski službenik”;

2. Razno.

Zapisnik