Održan sastanak Radne grupe za socijalno uključivanje i Radne grupe za radna prava

23. januar 2013.
Održan sastanak Radne grupe za socijalno uključivanje i Radne grupe za radna prava

U sredu 06. februara 2013. godine sa početkom u 15.00 časova u prostorijama Privredne komore Srbije održan je zajednički sastanak dve radne grupe Globalnog dogovora u Srbiji – Radne grupe za radna prava i Radne grupe za socijalno uključivanje. Na sastanku su članice imale priliku da čuju prezentaciju pod nazivom – “Socijalna dimenzija Globalnog dogovora-Novosti iz Kancelarije UNGD u Njujorku” od strane Lauren Gula iz Kancelarije GD – projekt menadžera zadužene za oblast zaštite ljudskih prava i osnaživanja žena

Prezentacija je sadržala pregled o najnovijim dešavanjima na globalnom nivou, a koje se tiču socijalne dimenzije GD-a i koje uključuju Vodeće principe o poslovnom sektoru i ljudskim pravima kao i Principe osnaživanja žena. Učesnici su razmenili svoja mišljenja i zapažanja na ovu temu.

Prezentacija