Održan prvi sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije

26. februar 2013.
Održan prvi sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije

U ponedeljak 18. februara 2013. godine sa početkom u 14.00 časova održan je pvi sastanak Radne grupe za borbu protiv korupcije. Agenda sastanka:

1) Definisanje vizije i ciljeva radne grupe u 2013 godini,

2) Deklaracija za borbu protiv korupcije (izmene i dopune),

3) Razmatranje mogućnosti uspostavljanja nagrade i prakse nagradjivanja za doprinose u borbi protiv korupcije.

Zapisnik