Održan Jedanaesti forum lokalnih mreža Globalnog dogovora u Ženevi

30. april 2013.
Održan Jedanaesti forum lokalnih mreža Globalnog dogovora u Ženevi

Kancelarija Globalnog dogovora u Njujorku je po jedanaesti put organizovala godišnji skup svih mreža u svetu od 24-26. aprila t.g. u Ženevi, na kome su prisustvovali predstavnici 63 zemalja sveta. Novina ove godine jeste što je godišnji forum organizovan zajedno sa predstavnicima UN sistema, a kako bi se privatni sektor više uključio u dostizanje postavljenih ciljeva UN-a. Trodnevni sastanak je bio prilika da se podele iskustva sa zemljama u okruženju, prilika za učenje kao i prilika za diskusiju o važnim upravljačkim pitanjima. Na sastanku su učesnici imali priliku da čuju o novinama iz Kancelarije GD u Njujorku, da diskutuju o novoj politica plaćanja Fondaciji Globalnog dogovora, kao i da čuju doprinose iz svih mreža sveta razvojnoj agendi nakon 2015 na globalnom nivou. Kancelarija je predstavila novi Godišnji izveštaj lokalnih mreža za 2012. godinu u kome su istaknuta pojedinačna dostignuća svih mreža, a sam sadržaj publikacije je podeljen prema četiri osnovna i vodeća principa na kojima počiva ova inicijativa.

Izvestaj lokalnih mreza 2012