Održan sastanak Radne grupe za edukaciju i razvoj DOP-a

21. septembar 2013.
Održan sastanak Radne grupe za edukaciju i razvoj DOP-a

U petak 20. oktobra 2013. godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Privredne komore Srbije održan je prvi sastanak Radne grupe ze edukaciju i razvoj DOP-a. Predsedavajući radne grupe Prof. dr Mile Samardžić je upoznao prisutne sa planom rada za naredni period.

Zapisnik