Održan drugi sastanak Radne grupe za socijalno uključivanje

04. oktobar 2013.
Održan drugi sastanak Radne grupe za socijalno uključivanje

U petak 4. oktobra 2013. u prostorijama Privredne komore Srbije održan je drugi sastanak Radne grupe za socijalno uključivanje u prostorijama Privredne komore Srbije. Prisutnima je Vesna Savić Djukić iz UNICEF-a prezentovala rezultate istraživanja o stanju dece i dečijih prava u Srbiji. Privatni sektor je pozvan da uzme aktivnije učešće u dostavljanju primera dobre prakse, a u domenu DOP sa fokusom na decu.

Uroš Delić, novi predsedavajući Radne grupe za socijalno uključivanje, izložio je rezultate istraživanja koje je sprovedeno medju članicama ove radne grupe i izneo predlog aktivnosti u narednom periodu.

Zapisnik