Održan prvi sastanak Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama u 2013

06. decembar 2013.
Održan prvi sastanak Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama u 2013

U petak 6. decembra 2013. u prostorijama Narodne banke Srbije održan je prvi sastanak Radne grupe za korporativnu društvenu odgovornost u bankarstvu i finansijama. Radnoj grupi je predstavljen izveštaj o radu za tekuću godinu kao i plan rada za narednu godinu. Stalnim članicama Radne grupe su se predstavili novi članovi a predočene su im i mogućnosti za uključivanje u rad.

Zapisnik