Pisanje Izveštaja o angažovanju za neposlovne članice Globalnog dogovora

25. decembar 2013.
Pisanje Izveštaja o angažovanju za neposlovne članice Globalnog dogovora

Od 31. oktobra 2013. godine Odbor Globalnog dogovora je doneo novu politiku prema kojoj i članice koje dolaze iz neposlovnog sektora će morati da izveštavaju o načinu podrške i primeni 10 principa Globalnog dogovora kao i o načinima na koji su uključeni u ovu incijativu.

Pisanje izveštaja o angažovanju neposlovni sektor će morati da obavlja svake druge godine, a dokument će biti na isti način dostupan javnosti, kao i izveštaj o napretku koji dostavljaju kompanije. Sam izveštaj mora da sadrži: 1. pismo kontinuelne podrške izvršnog direktora organizacije; 2. opis praktičnih akcija koje je organizacija sprovela kako bi primenila principe Globalnog dogovoa; 3. merljive ishode (kvalitativne ili kvantitaivne).

Politika pisanja Izveštaja o angažovanju