Novi logotip i uslovi korišćenja logotipa mreže Globalnog dogovora u Srbiji

12. februar 2014.
Novi logotip i uslovi korišćenja logotipa mreže Globalnog dogovora u Srbiji

Na predlog lokalnih mreža na svetskom Godišnjem forumu lokalnih mreža (u Ženevi, aprila 2013.) Odbor Globalnog dogovora je prihvatio potrebu da se redizajnira logotip lokalnih mreža Globalnog dogovora i donese zajednička politika uslova korišćenja logotipa. Od 12. februara 2014. godine je u upotrebi novi logotip Globalnog dogovora u Srbiji.

Mole se sve članice mreže da uklone sa svojih internet stranica stari logotip (najkasnije do 31. marta 2014.) i da istovremeno podnesu pismeni zahtev sekretarijatu mreže za korišćenje novog.

Sa uslovima korišćenja se možete upoznati putem dokumenta „Local Network Logo Policy“.