Održan drugi sastanak Radne grupe za edukaciju i razvoj DOP-a

14. februar 2014.
Održan drugi sastanak Radne grupe za edukaciju i razvoj DOP-a

U petak 14. februara 2014. godine održan je drugi sastanak Radne grupe za edukaciju i razvoj DOP-a. Sastanak je imao agendu:

1.Presek aktivnosti vezane za radnu verziju Infa iz prethodnog perioda i dostavljanje materijala koji bi bili uključeni u isti;

2. Razmatranje aktivnosti i mogućnosti vezane za pokretanje Fejsbuk i Tviter naloga kao i nastupa Globalnog dogovora Srbija na internetu (tehnički deo, uređivanje sadžaja i pravilnik vezan za izradu materijala);

3. Detaljnije razmatranje sugestija o održavanju sastanka Radne grupe van Beograda;

4. Informacije o pripremnim aktivnostima za svečanu sednicu

Sledeći sastanak Radne grupe biće održan 28. februara 2014. u Smederevu.