Održan prvi sastanak Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama

16. februar 2014.
Održan prvi sastanak Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama

U četvrtak 13. februara 2014. godine u prostorijama Narodne banke Srbije održan je prvi sastanak Radne grupe za KDO u bankarstvu i finansijama u tekućoj godini. Na sastanku su članice imale priliku da diskutuju o saradnji sa školama u kojima postoji obrazovni profil „Bankarski službenik“ , kao i da upoznaju nove članice Globalnog dogovora.

Zapisnik