Održan sastanak Upravnog odbora Globalnog dogovora

21. mart 2014.
Održan sastanak Upravnog odbora Globalnog dogovora

U petak 21. marta 2014. godine održan je sastanak Upravnog odbora Globalnog dogovora u Srbiji. Na agendi su se našle sledeće teme: 1. Informisanje o predstojećem Forumu mreža jugoistočne Evrope, Sofija 7-9.aprila 2014., 2. Aktivnosti radnih grupa Globalnog dogovora, 3. Dogovor oko plana aktivnosti UO mreže.

Zapisnik