Održan osmi sastanak Upravnog odbora

25. novembar 2014.
Održan osmi sastanak Upravnog odbora

U utorak 25. septembra 2014. održan je sastanak Upravnog odbora Globalnog dogovora sa predsedavajućima šest Radnih grupa. Sastanak je bio posvećen pripremi Godišnje skupštine koja će se održati 18. decembra 2014. godine.

Na sastanku su predstavljeni preliminarni rezultati istraživanja koje je sproveo Upravni odbor, a radi dobijanja povratnih informacija od članica mreže oko moguće reorganizacije rada u mreži, temama kojima bi članice posvetila najveću pažnju u narednom periodu i sl.

Zapisnik