Održan drugi sastanak Upravnog odbora Globalnog dogovora

13. februar 2015.
Održan drugi sastanak Upravnog odbora Globalnog dogovora

U četvrtak 12. februara 2015. u prostorijama kompanije Delta Holding održan je drugi sastanak članova Upravnog odbora sa predsedavajućima šest radnih grupa.

Na sastanku se diskutovalo o planu rada u narednom periodu, kao i o mogućnosti aktiviranja naloga Globalnog dogovora na društvenim mrežama. Otvaranje naloga na Fejsbuku će biti prilika za promociju ne samo aktivnosti radnih grupa, nego i aktivnosti pojedinačnih članica, a koje su u skladu sa 10 principa Globalnog dogovora.

Dogovoreno je da predsedavajući dostave svoje predloge za godišnji kalendar aktivnosti mreže, a radi bolje razmene primera dobre prakse kako sa drugim mrežama tako i sa Kancelarijom GD u Njujorku.

Zapisnik