Održan seminar – Standard ISO 26000

15. mart 2015.
Održan seminar – Standard ISO 26000

U petak 13. marta 2015. u prostorijama TMS Akademije održan je seminar „Društvena odgovornost – Standard ISO 26000 i modeli društvene odgovornosti orgnaizacija“, koji su zajedno organizovale mreža Globalni dogovor u Srbiji i Medjunarodni centar Olof Palme.

Seminaru je prisustvovalo 15 polaznika koji su imali priliku da čuju više o: Mestu i ulozi interesnih i zainteresovanih strana organizacije; Menadžmentu društvene ordgovornosti u lancu snabdevanja; Ulozi državne uprave, kao i raznim modelima društvene odgovornosti (kanadskonm, britanskom, japanskom).