Konferencija o filantropiji

02. april 2015.
Konferencija o filantropiji

Ovde smo se okupili da čujemo poznatog predavača iz SAD-a koji besplatno drži predavanje o tome koje osobine trebaju da imaju uspešni faundrejzeri koji prikupljaju sredstva za humanitarne projekte, rekao je Uroš Delić iz Fodacije Ana i Vlade Divac. Džeri Tvombli je radio je za brojne crkvene i sekularne organizacije, a osnivač je i konsultantske firme koja je za svoje klijente prikupila donacije u iznosu od preko milijardu dolara.On je učesnicima konferencije govorio o tome šta treba da znaju, kako da komuniciraju sa donatorima, kako da pišu predloge projekata i kako da se što uspešnije bave ovim poslom. Tvombli je govorio i na temu kako se prikupljaju sredstva u problematične ekonomijama, a dao je i niz primera iz svoje dobre prakse.

Posle predavanja učesnici konferencije diskutovali su o filantropiji u Srbiji danas, o poteškoćama, ali i različitim uspešnim inicijativama koje postoje u ovoj oblasti.

Gostovanje ovog uglednog predavača omogućilo je Evađeosko udruženje studenata koje je poznato i po organizaciji i gostovanja motivacionog govornika Nika Vujičića u Srbiji.

Podršku za organizaciju predavanja pružili su Privredna komora Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Mreža Globalnog dogovora u Srbiji i Srpski filantropski forum.

Zahvaljujući podršci većeg broja partnera konferencija je organizovana bez finansijskih ulaganja, pa je utoliko i sama bila primer dobre filantropske prakse.