Globalni dogovor u Srbiji i podrška kompanija u vanrednim situacijama

14. maj 2015.
Globalni dogovor u Srbiji i podrška kompanija u vanrednim situacijama

Mreža Globalni dogovor u Srbiji u okviru manifestacije „Serbian Visions – prvi multikongres u Srbiji“ organizovala je panel diskusiju „Globalni dogovor u Srbiji i podrška kompanija u vanrednim situacijama“ u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

Partnerstvo, preventiva i jačanje kapaciteta tri su ključna elementa efikasnog odgovora na elementarne nepogode, istaknuto je na konferenciji . To podrazumeva zajedničke aktivnosti kompanija, lokalne samouprave, nadležnih institucija i civilnog sektora, stručnu procenu rizika i iskusan menadžment za vanredne situacije, kako u firmama tako i u opštinama.

Siniša Mitrović, član Upravnog odbora Globalnog dogovora u Srbiji, podsetio je na prošlogodišnje katastrofalne poplave koje su pogodile Srbiju i prouzrokovale štetu od bezmalo 1,5 milijardi evra ili 4,5 odsto BDP. Poplavljeno je 39 opština i evakuisano 32.000 ljudi. Uprkos tome, lokalne samouprave još nisu donele planove zaštite stanovništva od elementarnih nepogoda, ukazao je on.

Govoreći o ulozi kompanija u vanrednim situacijama, Mitrović je ukazao da je privatni sektor voljan i sposoban da igra značajnu ulogu u globalnom naporu o klimatskim promenama, dodajući da je prevencija najvažnija. Na jedan dinar uložen u prevenciju vrati se četiri do pet dinara.

Da prevencija igra glavnu ulogu slaže se i Đorđe Babić, zamenik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, koji je učesnicima panel diskusije predstavio izmene i dopune Zakona o vanrednim situacijama. Ulaganje u preventivu doživljava se kao trošak, ali to je investicija u budućnost, u razvoj, ocenio je Babić. On je predočio da izmene i dopune postojećeg Zakona o vanrednim situacijama predviđaju osnivanje u opštinama Službi za vanredne situacije, a u kompanijama menadžmenta za vanredne situacije. Zakon predviđa podizanje preventive na viši nivo, a novina je i prisilna evakuacija u slučaju opasnosti, jer je do sada bilo slučajeva da stanovništvo nije htelo da se evakuiše na vreme.

Stevan Vujasinović, iz kancelarije UNDP u Srbiji istakao je neophodnost partnerstva kompanija, lokalne samouprave, civilnog i javnog sektora na proceni rizika i izradi planova kako da se efikasno reaguje na vanrednu situaciju.

Jovana Tufegdžić iz Koka-Kole i Tijana Koprivica iz Delta holdinga predstavile su aktivnosti tih kompanija na podršci i pomoći poplavljenim područjima i porodicama u saniranju štete.

Cilj diskusije bio je da se ukaže na neophodnost donošenja dugoročnih rešenja i smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, prevenciju, društvenu odgovornost i solidarnost u vreme i posle vanrednih situacija.

Moderator događaja bio je Marko Savić, predsedavajući Tima za podršku u vanrednim situacijama GD u Srbiji.