BELhospice nova članica Globalnog dogovora

10. septembar 2015.
BELhospice nova članica Globalnog dogovora

BELhospice je nova članica Globalnog dogovora u Srbiji.

BELhospice je dobrotvorna organizacija koja već 11 godina potpuno besplatno pruža palijativno zbrinjavanje pacijentima terminalno obolelim od kancera.

Ciljevi BELhospice centra su pružanje besplatnog kvalitetnog palijativnog zbrinjavanja neizlečivim onkološkim bolesnicima u Srbiji u skladu sa definicijama Svetske zdravstvene organizacije i Saveta Evrope, edukacija profesionalaca i javnosti u ovoj oblasti i promovisanje palijativnog zbrinjavanja u Srbiji uz ostvarivanje šire društvene podrške.

Sve usluge centra su u potpunosti besplatne za pacijente i njihove porodice, a organizacija se finansira isključivo putem donacija i humanitarnih akcija.

BELhospice multidisciplinarni tim čine tri lekara, tri medicinske sestre, socijalni radnik i psiholog. Pored stručnog tima postoji i veliki volonterski servis sa više od 80 volontera koji aktivno pomažu u radu sa pacijentima i u celokupnom radu organizacije.

BELhospice je deo mreže Hospices of Hope organizacije iz Velike Britanije kojoj takođe pripadaju hospisi u Rumuniji (HOSPICE Casa Sperantei) i Moldaviji (HOSPICE Angelus) i koja je posvećena podršci razvoja palijativnog zbrinjavanja u Istočnoj Evropi.