Fondacija SOS Dečija sela Srbija nova članica mreže

16. oktobar 2015.
Fondacija SOS Dečija sela Srbija nova članica mreže

Fondacija SOS Dečija sela Srbija je osnovana 2012. godine, kao krovna organizacija za sve SOS programe u Srbiji i članica SOS Children’s Villages International, međunarodne nevladine humanitarne organizacije, osnovane 1949. godine, aktivne u 133 zemlje. Fondacija u Srbiji sprovodi 4 programa: SOS Dečije selo Kraljevo, Program jačanja porodica, Program urgentne pomoći poplavljenim područjima, i Program urgentne pomoći izbeglicama.

SOS Dečije selo Kraljevo osnovano je 2004. godine, a čini ga 14 SOS hraniteljskih porodica u kojima sa SOS mamama živi 70 dece uzrasta 0-15 godina. SOS porodice pružaju brigu, ljubav i sigurnost deci bez roditeljskog staranja, uz podršku psiho-pedagoškog tima i resursa lokalne zajednice. U SOS porodicama žive dečaci i devojčice različitih uzrasta, a biološka braća i sestre ostaju zajedno u istoj SOS porodici, što predstavlja ključnu prednost brige u porodičnom okruženju. Nakon izlaska iz SOS Dečijeg sela, deca prelaze u Zajednicu mladih, gde se uz podršku edukatora pripremaju za samostalan život.

Program jačanja porodica sprovodi se u Nišu i Obrenovcu i usmeren je na preventivni rad sa socijalno i ekonomski ugroženim porodicama, kako bi se izbeglo izdvajanje dece iz porodice. Kroz ovaj program, više od 150 porodica dobija podršku u razvijanju roditeljskih veština, ekonomskom osnaživanju i integraciji u zajednicu.

Više informacija o radu Fondacije možete pronaći na sajtu: www.sos-decijasela.rs