Panel diskusija „Izbeglička kriza i odgovor javnog, privatnog i poslovnog sektora“

21. oktobar 2015.
Panel diskusija „Izbeglička kriza i odgovor javnog, privatnog i poslovnog sektora“

Mreža Globalni dogovor u Srbiji inicirala je i organizovala panel diskusiju posvećenu izbegličkoj krizi, koja je održana 20. oktobra u prostorijama Privredne komore Srbije. Na diskusiji su se prisutnima obratili državni sekretar dr Nenad Ivanišević u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Melita Šunjić, UNHCR, Bojan Djurić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije kao i Dragica Trninić iz Komeserijata za izbeglice i migracije. Skup je moderirao Siniša Mitrović, član Upravnog odbora mreže Globalnog dogovora u Srbiji.

Državni sekretar je izjavio kako su razradjene mreže tačaka širom Srbije, na petanestak lokacija, gde će izbeglice sa Bliskog istoka moći duže da se zadrže. Planovi izbeglica su da se ne zadržavaju u Srbiji i često odbijaju smeštaj u prihvatnim centrima, a cilj im je što pre stići do Zapadne Evrope. Apelovao je na kompanije da doniraju dečiju hranu i lekove. Izbeglička kriza ima globalni karakter, a svetska javnost nema još uvek odgovor kako je rešiti.

Bojan Djurić je izjavio da se i Privredna komora Srbije aktivno uključila u pružanju pomoći državi u izbegličkoj krizi i ta pomoć će biti intenzivnija kako hladno vreme dolazi.

Portparol Visokog komeserijata za izbeglice Melita Šunjić je prisutnima dala trenutno brojčano stanje u ovoj tematici i razjasnila terminološki kategorije – migranti, izbeglice, azilanti. Pozvala je kompanije da doniraju odeću i obuću za hladno vreme, higijenska sredstva, šatore, vreće za spavanje.

Dragica Trninić iz Komeserijata za izbeglice je izjavila da trenutno u 5 prihvatnih centara boravi samo 99 izbeglica, a da je naša zemlja spremna da pruži smeštaj za oko 2.000 ljudi. Apelovala je na opremanje punktova sa krevetima, dušecima, toplom garderobom, vrećama za spavanje.

Skupu se obratio i Ivan Lalić u ime organizacije Refugee Aid Serbia koji je podvukao potrebu za boljom koordinacijom izmedju države i civilnog sektora. Pohvalio je solidarnost i reakciju gradjana u toku izbegličke krize.

Zapisnik

Agenda