Održan prvi sastanak Radne grupe za promociju CIljeva održivog razvoja

19. januar 2016.
Održan prvi sastanak Radne grupe za promociju CIljeva održivog razvoja

U utorak 12. januara 2016. održan je prvi sastanak Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja u prostorijama Privredne komore Srbije. Predsedavajući Radne grupe – Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije je predstavio učesnicima sastanka plan rada, uključujući i predloge koje su članice dostavile.

Prva aktivnost nove radne grupe će biti organizacije prezentacija članica krajem februara/početkom marta, a na temu – Šta moja kompanija/organizacija radi za održivo poslovanje. Za zamenika predsedavajućeg je izabrana Olivera Vuković iz SeConsa.

Zapisnik

Ciljevi i potciljevi održivog razvoja