Oaza Beograd nova članica Globalnog dogovora

28. januar 2016.
Oaza Beograd nova članica Globalnog dogovora

Misija udruženja Oaza je da svojim aktivnostima doprinese unapređivanju održivog razvoja, zaštite životne sredine, a posebno u oblasti klimatskih promena, zaštite vodnih resursa i zemljišta, obnvoljivih izvora energije kroz sprovođenje projekata radi ostvarivanja opšteg korisnog cilja, kroz edukaciju javnosti putem organizovanja seminara i stručnih publikacija, aktivnim učešćem u aktivnostima koje doprinose bržem procesu evropskih integracija i regionalnog razvoja, i aktivnostima koje sprovode organizacije u okviru sistema UN i EU.