Nelt Co nova članica Globalnog dogovora

08. februar 2016.
Nelt Co nova članica Globalnog dogovora

Nelt Co vodeća je kompanija u Srbiji na polju distribucije robe široke potrošnje i farmaceutskih proizvoda, logističkih usluga i marketinga. Nelt Co deo je organizacionog sistema Nelt Grupa koji povezuje 12 kompanija na tržištima Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, kao i u državama podsaharske Afrike – Angoli, Zambiji i Mozambiku, sa oko 3.800 zaposlenih.

Neltov program društvene odgovornosti je usmeren ka mladim, talentovanim ljudima, čiji su kreativan duh, pozitivan stav i želja za usavršavanjem u vezi sa osnovnim vrednostima kompanije.

Neltove aktivnosti na ovom polju usmerene su na uspostavljanje strateških saradnji sa fakultetima u zemljama u kojima posluje. Organizovanjem specijalizovanih programa za talentovane đake, učenike i studente pomaže se onima koji će u budućnosti biti nosioci napretka u našoj zemlji.

Jedan od edukativnih program koje Nelt sprovodi je „Interdisciplinarna saradnja kao potencijal razvoja mladih profesionalaca na polju umetnosti, nauke i novih tehnologija“, pokrenut u junu 2014. godine u saradnji sa Galerijom 12 Hub za studente šest fakulteta u Beogradu.

Cilj programa je da polaznici steknu neke nove veštine učestvujući u radionicama vođenim od strane profesionalaca iz različitih oblasti. Ideja je da se međusobnim podsticajem kroz zajednički rad, steknu praktična znanja u domenu savremenih umetničkih praksi, novih tehnologija, nauke i biznisa. Takođe, već tri godine za redom, Nelt podržava cikluse koncerata najboljih studenata Fakultet muzičke umetnosti, u saradnji sa Fakultetom i Centrom lepih umetnosti Guarnerius, kako bi pomogao afirmaciji mladih talenata u javnosti.

Nelt kontinuirano radi na unapređenju uslova rada investiranjem u izgled i funkcionalnost objekata, osiguravanjem najvišeg stepena bezbednosti, očuvanje energije i zaštite okoline i sprovođenjem mera zaštite na radu u okviru cele kompanije.

Proizvodi koje Nelt distribuira su visokog i konstantnog kvaliteta, a celokupno poslovanje je usmereno na ispunjenje zahteva klijenata i potrošača, što potvrđuje i ISO 9001 sertifikat.