Zapisnik sa prvog sastanka Upravnog odbora Globalnog dogovora u Srbiji

07. mart 2018.
Sastanak je održan 02. marta 2018. godine u prostorijama KPMG-a.

Sastanku su prisustvovali: Marijana Pavlović, predsednica UOGD (KPMG), dr Lola Stamenković, član UOGD (Jubmes banka), Natalija Pribojan, član UOGD (Telenor), Uroš Delić, član UOGD (Fondacija Ana i Vlade Divac), Biljana Dakić Đorđević, član UOGD (Trag fondacija), Siniša Mitrović, član UOGD (Privredna komora Srbije), Dušan Stojaković, član GD (Hemofarm) i Milena Milisavljević, sekretarijat GD (Privredna komora Srbije).

Sastanak je sazvan radi dogovora oko daljih aktivnosti Mreže a pre svega oko izbora Izvršnog direktora GD Srbija kako bi akta koja zahteva Kancelarija u Njujorku mogla da budu potpisana što pre.

Marijana Pavlović je upoznala članove UO koji nisu prisustvovali sastanku Radne grupe za promociju Cilјeva održivog razvoja 22.02. u PKS, da su tada svi učesnici sastanka podelili svoja iskustva o tome kako promovišu temu inkluzije i ravnopravnosti, a zatim je pozvala sve prisutne da aktivno podrže organizaciju kongresa „Živeti u susretu“ koji se održava u Beogradu u periodu od 31.05.-03.06.2018. godine.

Dušan Stojaković iz kompanije Hemofarm predstavio je predlog za unapređenje sajta mreže Globalnog dogovora u Srbiji, na način koji će omogućiti da sadržaj objavljen na sajtu Mreže bude uočljiviji, dopunjen dobrom praksom kompanija koje sa uspehom primenjuju ciljeve održivog razvoja i koji će vizuelno više ličiti na sajt GDUN. Svi prisutni su se složili da Hemofarm preuzme izradu i kasnije održavanje novog sajta mreže Globalnog dogovora u Srbiji.

Lola Stamenković je naglasila da na sajt treba da budu postavljeni izveštaji članica mreže kako bi MSP, kao ciljna grupa za promociju principa društvene odgovornosti i novih ciljeva održivog razvoja, mogla na jednom mestu da imaju uvid u najbolje primere društveno-odgovornog poslovanja.

Uroš Delić je predložio da se započne sa praksom održavanja sastanaka za preduzetnicima van Beograda. Prvi predlog je da to bude u Inđiji, opštini koja je iskazala interesovanje da bude domaćin prvog sastanka kao i da animira brojne lokalne privrednike da se pridruže GD.

Biljana Dakić Đorđević je pozvala prisutne na 11. svečanu dodelu VIRTUS nagrade za filantropiju koja će biti održana u subotu, 24. marta 2018. godine u Dvorani Kulturnog centra Beograda. Predložila je da se u narednom periodu organizuje sastanak sa socijalnim preduzećima, kako bi članicama mreže GD predstavili svoje aktivnosti, kao i da tema nekog od narednih sastanka R.G. bude borba protiv nasilja.

U vezi izbora Izvršnog direktora GD Srbija predloženo je da Siniša Mitrović preuzme tu funkciju. On se zahvalio i rekao da će tokom naredne nedelje dati odgovor t.j. da li će prihvatiti ovaj predlog.

Dogovorene aktivnosti:

kompanija Hemofarm da u cilju bolje prezentacija rada Mreže preuzme kreiranje novog, unapređenog sajta mreže Globalnog dogovora u Srbiji i njegovo dalje ažuriranje
da se naredni sastanak RG za promociju Ciljeva održivog razvoja održati krajem marta t.g. u prostorijama Telenor-a.