Nastavak aktivnosti u okviru projekta – Bankarski službenik

21. mart 2016.
Nastavak aktivnosti u okviru projekta – Bankarski službenik

U sredu 09. marta s početkom u 10 časova, održan je prvi sastanak Radne grupe za korporativnu društvenu odgovornost u bankarstvu i finansijama u 2016. godini. Na sastanku je razmatrana tema – Saradnja sa školama u kojima postoji obrazovni profil „Bankarski službenik“. Škole su do 31. januara dostavile pregled tema i potencijalnih termina za predavanja učenicima i nastavnicima. Na osnovu pristiglih informacija, Marija Vojinović, predsedavajuća Radne grupe, izradila je tabelarni prikaz predavanja za učenike i nastavnike koji je poslat članicama Radne grupe prilikom zakazivanja sastanka. Na samom sastanku, članice su se izjasnile u vezi sa temama koje bi mogle da pokriju. Potvrđeno je da će se predavanje za nastavnike održati sredinom aprila u prostorijama Narodne banke Srbije, dok će se termini u školama odrediti u koordinaciji sa predavačima i samim školama.