Predstavljanje Globalnog dogovora u Srbiji učesnicima projekta – AmChamps-Mladi lideri promena

21. mart 2016.
Predstavljanje Globalnog dogovora u Srbiji učesnicima projekta – AmChamps-Mladi lideri promena

Učesnici projekta – AMChamps Mladi lideri promena su imali priliku da 16. marta 2016. razgovaraju sa predstavnicima Globalnog dogovora u Srbiji i da saznaju više o UN Globalnim cilјevima održivog razvoja koa i važnoj ulozi koju celokupno društvo ima u tom procesu.

Prvi predavač koji je predstavio ovu temu mladim liderima bila je Marijana Pavlović, (KPMG), predsednica Upravnog odbora UNGD Srbije. Marijana je predstavila koncept Globalnog dogovora i usklađivanja poslovnih aktivnosti sa univerzalnim principima koji se odnose na lјudska prava, prava radnika, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije. Ona je takođe predstavila misiju Globalnog dogovora u Srbiji, kao i aktivnosti koje su sprovedene u našoj zemlјi.

Tijana Koprivica (Delta Holding), član Upravnog odbora GD Srbija, je objasnila AmChamps liderima obaveze privrednih društava u okviru Globalnog dogovora, kao što su: zaštita prava zaposlenih, podrška zapošlјavanju mladih, uklјučivanje principa društveno odgovornog poslovanja u svakodnevne aktivnosti, podrška razvoju lokalnih zajednica, zaštita životne sredine, razvoj preduzetništva i dualnog obrazovanja.

Laura B. Šerman, savetnik za borbu protiv korupcije u okviru Misije OEBS u Srbiji upoznala je prisutne sa desetim principom Globalnog dogovora, uklјučujući i očekivanja da sve kompanije treba da učestvuju u bilo kojoj vrsti aktivnosti borbe protiv korupcije. Ona je predstavila efekte koji korupcija može imati na poslu, kao i elemente korporativnog programa za akcije za borbu protiv korupcije.

Učesnici AmChamps su takođe imali priliku da razgovaraju sa Bilјanom Dakić Đorđević (Trag Fondacija) i Sinišom Mitrović (Privredna komora Srbije), koji su takođe članovi Upravnog odbora Globalnog dogovora i koji su sa aspekta nevladine orgranizacije i udruženja privrednika dali vidjenje – zašto je dobro biti član ove globalne inicijative.

Promocija globalnih Cilјeva održivog razvoja će se nastaviti sa aktivnostima AmChamps timova koji će organizovati nekoliko predavanja na ovu temu na različitim fakultetima Univerziteta u Beogradu.