Održan četvrti sastanak Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja

22. april 2016.
Održan četvrti sastanak Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja

Globalni dogovor u Srbiji, u okviru aktivnosti Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja, organizovao je četvrti po redu sastanak „Kako naše organizacije ostvaruju Ciljeve održivog razvoja“.
Na skupu su predstavljanje svojih aktivnosti imale nove članice mreže: kompanija Vojvodjanska banka, Asocijacija za promociju inkluzije Srbije i Univerzitetski klub UNESKO.
Zorica Džida iz Vojvodjanske banke je predstavila projekat socijalne inkluzije mladih bez roditeljskog staranja i projekat dobrovoljne edukacije srpskog znakovnog jezika za zaposlene Banke. Navela je podatak da u Srbiji živi 800 dece bez roditeljskog staranja u ustanovama i da Banka radi programe edukacije dece starosti 15-19 godina, u cilju njihovog osposobljavanja za samostalni život.
Duška Stojisavljević iz Asocijacija za promociju inkluzije Srbije predstavila je svrhu postojanja ove asocijacije – promovisanje inkluzije osoba sa invaliditetom i programe kpoje sprovode za odrasla lica sa invaliditetom. Posebno je naglasila važnost izmene lokalne legislative, kako bi se realno stanje stvari prenelo i u zakonodavstvo.
Kosta Živanović iz Univerzitetswkog kluba UNESKO je izneo rezultate konferencije „Uloga obrazovanja i kulture u agendi održivog razvoja“, održane 24-27. februara, ističući zaključke sa konferencije – da treba raditi na promociji CIljeva održivog razvoja, da zajednica nije dovoljno upoznata sa CIljevima, da je potrebno raditi na povećanju svesti stanovništva, ne samo poslovne zajednice i da su same institucije nedovoljno pripremljene za ostvarenje Ciljeva. Naredna tema konferencije ovog tipa bi bila posvećena pitanju pametnih gradova i migracijama.