Održan peti okrugli sto Borba protiv korupcije – kako mi to radimo

07. jun 2016.
Održan peti okrugli sto Borba protiv korupcije – kako mi to radimo

Na petom okruglom stolu posvećenom temi borba protiv korupcije govorili su predstavnici Privredne komore Srbije i kompanija NIS, AIR Srbija i Filip Moris.

Korozivno dejstvo korupcije oseća se u svim segmentima društva i osim što razara poverenje u javne institucije, podriva tržište, odbija investitore, stvara nelojalnu konkurenciju i monopole, rekao je Miroslav Miletić, potpredsednik PKS i dodao da je efikasna borba protiv korupcije jedan od preduslova za šire privredne integracije.U okviru četiri prethodne sesije okruglih stolova, koje je organizovala Komora u saradnji sa Globalnim dogovorom Srbija, predstavljena su interna antikorupcijska pravila kompanija BAMBI, Siemens Srbija, Telenor Srbija, Merck Sharp & Dohme Srbija, revizorske kuće KPMG, organizacije UNDP, organizacije Beogradska otvorena škola, JUBMES banke, JKP Gradskog saobraćajno preduzeće Beograd, Narodne banke Srbije, Ernst & Young Beograd.

Predstavnici Er Srbije, NIS i Filip Morisa, koji su na okruglom stolu „Borba protiv korupcije – Kako mi to radimo“, predstavili interne modele kako se te kompanije bore sa korupcijom, ističu da je veoma važno poštovanje etičkog kodeksa, kontrola odlučivanja na svim nivoima, proverljivost svake odluke, treninzi i zaštita uzbunjivača.
Miloš Stopić, menadžer za etiku i usklađenost poslovanja u Er Srbiji objašnjava da u toj kompaniji menadžment na svaka dva meseca zaposlenima šalje temu za razgovor šta bi trebalo da urade u slučaju povređivanja poslovne etike i kroz tu komunikaciju se pripremaju za moguće situacije.
Slavoljub Ćetojević, direktor Sektora ekonomske bezbednosti u NIS-u je kazao da je za tu kompaniju, koja ima 11.000 zaposlenih, više od 300 benzinskih stanica u Srbiji, najvažnija prevencija korupcije, smanjivanje negativnog uticaja i podizanje svesti po pitanju korupcije. Kao primere, naveo je zloupotrebu službenog položaja, davanje mita, falsifikovanje dokumenata.
Ivan Jovanović iz pravne službe Filip Morisa za jugoistočnu Evropu istakao je da korupcija onemogućava uspešno poslovanje, ali i da negativno utiče na tržište. „Na svakom nivou se borimo protiv korupcije, nikada nikoga ne podmićujemo, postoji zabrana zaposlenima da prime nešto od vrednosti što može da utiče na njegovu profesionalnu objektivnost”, kaže Jovanović. Osim drakonskih novčanih kazni i rizika zatvorske kazne, korupcija može da uništi poslovni imidž kompanije.