Banka Intesa predstavila Izveštaj o održivosti za 2015 godinu

14. septembar 2016.
Banka Intesa predstavila Izveštaj o održivosti za 2015 godinu

Beograd, 13. septembar 2016. – Banca Intesa predstavila je danas Izveštaj o održivosti za 2015. godinu pripremljen u skladu sa međunarodnom metodologijom Global Reporting Initiative (GRI). Četvrti po redu GRI Izveštaj Banca Intesa prati redefinisanu GRI G4 verziju Smernica za izveštavanje o održivosti i dodatak za finansijski sektor (GRI G4 Financial Services Sector Disclosures), pružajući sveobuhvatni prikaz o ekonomskom, socijalnom i ekološkom učinku banke kroz odgovore na 32 indikatora, u poređenju sa 28 obuhvaćenim u prethodnom izveštaju.

„Kao vodeća banka na domaćem tržištu, Banca Intesa u potpunosti prepoznaje svoju odgovornost da posluje na način koji vodi računa ne samo o ekonomskom, već i o društvenom i ekološkom uticaju koji proističe iz takve pozicije. To pre svega znači da u naše poslovne procese, strategije i odluke integrišemo princip održivosti, obezbeđujući na taj način dugoročni poslovni uspeh banke i pritom generišući trajnu vrednost za naše klijente i dobavljače, za zaposlene, akcionare i društvenu zajednicu u celini. Na tom putu merimo naš učinak i izveštavamo o postignutim rezultatima, kreirajući važnu platformu za dalje unapređenje dijaloga sa svim zainteresovanim stranama koji nam omogućava da razumemo njihove potrebe i očekivanja“, rekla je Rajka Šinik Vulić, v.d. direktor Sektora za PR i marketing komunikacije i direktor Odeljenja za PR i društvenu odgovornost Banca Intesa.

U sklopu predstavljanja Izveštaja, Banca Intesa organizovala je i panel diskusiju na temu „Uticaj finansijskog sektora na održivost društva – finansijska inkluzija i odgovorno finansiranje” u kojoj su učestvovali predstavnici Narodne banke Srbije (NBS), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, kompanije Travel boutique, kao i Foruma za odgovorno poslovanje (FOD).