Održano predavanje Džerija Tvomblija

30. septembar 2016.
Održano predavanje Džerija Tvomblija

Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa parternima – Globalni dogovor u Srbiji, EUS , Aspiran Group i Privrednom komorom Srbije organizovala je po drugi put besplatno predavanje stručnjaka iz oblasti prikupljanja sredstava – Džerija Tvomblija.

Skup je otvorio potpredsednik Narodne skupštine – prof. Dr Vladimir Marinković, govoreći o značaju saradnje države sa nevladinim sektorom. Prisutnima se obratila i Ana Koešal, direktorka Ana i Vlade Divac Fondacije i pozvala je prisutne da iskoriste praktična znanja koja dobiju od Džerija Tvomblija i da razvijaju kulturu davanja za opšte dobro u svojoj zajednici.

Marijana Pavlović ispred Globalnog dogovora u Srbiji je objasnila da je mreža Globalni dogovor najveća svetska dobrovoljna inicijativa UN-a posvećena principima društveno odgovornog poslovanja. Marijana je pozvala prisutne da se radi razmene iskustava izmedju tri sektora – nevladinog, vladinog i civilnog učlane u ovu inicijativu, koja okuplja preko 13.000 članica širom sveta.

Džeri Tvombli, koji ima decenijsko iskustvo u saradnji sa donatorima je uspeo da prikupi donacije za razne organizacije, u vrednosti od preko milijardu dolara tokom svoje karijere. Predavač je podelio iskustva sa prisutnima, primere dobre prakse i ukazao na principe uspešne komunikacije i razvoja dobrih odnosa sa donatorima.