Održana deveta Godišnja skupština Globalnog dogovora u Srbiji

30. novembar 2016.
Održana deveta Godišnja skupština Globalnog dogovora u Srbiji

U prostorijama UNDP-a održana je deveta po redu Godišnja skupština članova Globalnog dogovora u Srbiji. Na skupu su imali izlaganje Irena Vojačkova SOlorano, stalni kordinator UN u Srbiji, dr Aleksandar Perić, specijalni savetnik generalnog menadžera Privredne komore Srbije i Vesna Savić iz UNICEF-a.

Irena Vojačkova Solorano je nakon izlaganja o dosadašnjoj podršci koju pruža inicijativi Globalni dogovor govorila i o Ciljevima održivog razvoja koji su usvojeni na Generalnom zasedanju UN septembra 2015.godine. Za mrežu je izazov da radi na ostvarenju CIljeva, što neće biti moguće bez podrške države. Takodje, objavila je da je na mestu stalnog koordinatora UN u Srbji do sredine decembra. Aleksandar Perić je govorio o institucionalnoj podršci koju pruža Privredna komora Srbije za razvoj ove dobrovoljne, društveno odgovorne inicijative. Naglasio je da mreža treba da nastavi putem održivosti i pohvalio je rad upravnog odbora Globlanog dogovora UN u Srbiji koji su uspeli da za dve godine povećaju broj članica za 20 što dovodi do zavidne cifre od 113 članica. Vesna Savić iz UNICEF-a je prezentovala Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju sa fokusom na decu, koji je UNICEF u Srbiji izradio januara 2016. godine. Nakon uvodnih izlaganja, a u radnom delu godišnje skupštine izvšen je izbor novog saziva upravnog odbora mreže Globalni dogovor u Srbiji, usvojene su i izmene upravljačkih dokumenata mreže – Organizacioni principi i upravljačka struktura mreže i Poslovnik o radu Upravnog odbora a usvojena su i dokumenta – izveštaj o radu 2016 i plan rada 2017. Marijana Pavlović, predsednica Upravnog odbora Globalnog dogovora iz kompanije KPMG je predstavila izveštaj o radu mreže za 2016. godinu navodeći da je mreža realizovala 30 dogadjaja u toku 2016. godine za šta je ključno partnerstvo i kolektivna akcija. Članice mreže su se složile da ne treba menjati sastav upravnog odbora koji je pokazao spremnost i inicijativu da realizuje veliki broj dogadjaja, projekata i aktivnosti a sve na dobrovoljnoj bazi i volonterizmu. Na skupu je predstavljena publikacija koju su članice uradile, a koja može da inspiriše na pozitivno delovanje – „Kako naše orgnaizacije ostvaruju ciljeve održivog razvoja“. U izradi je učestvovalo 20 kompanija i organizacija.

Upravni odbor će u naredne dve godine činiti: Marijana Pavlović (KPMG), Tijana Koprivica (Delta holding), dr Lola Stamenković (Jubmes banka), Sanja Rajačić (Telenor), Uroš Delić (Fondacija Divac), Biljana Dakić DJordjević (Trag fondacija) i Siniša Mitrović (Privredna komora Srbije),a sekretarijat mreže je Privredna komora Srbije – Sanja Bunić.

Zapisnik

Prezentacija Izvestaj o radu 2016 i Plan rada 2017

Slike