Zapošljavamo: Koordinator/ka za programske aktivnosti

22. april 2024.
O nama:

Mreža Globalnog dogovora Srbija je lokalna mreža najveće svetske incijative za održivo poslovanje United Nations Global Compact, koja okuplja kompanije, organizacije i institucije koje su se obavezale da će se u svom poslovanju rukovoditi univerzalnim principima iz oblasti ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije.

Lokalna mreža u Srbiji je osnovana 2008. godine kao neformalna incijativa, a 2023. godine registrovana je kao udruženje Mreža Globalnog dogovora Srbija.

Osnovne vrednosti kojima se rukovodimo i koje očekujemo od svih članova i članica tima su:

• Integritet
• Profesionalizam
• Poštovanje različitosti

Opis radnog mesta:

Koordinator/ka za programske aktivnosti će raditi na kreiranju i sprovođenju programa u oblasti održivog poslovanja i implementacije Ciljeva održivog razvoja u poslovanje, namenjenih kompanijama članicama Mreže Globalnog dogovora Ujedninjenih nacija u Srbiji. Koordinator/ka za programske aktivnosti će blisko sarađivati s kompanijama članicama kako bi im pomogla u implementaciji održivih praksi i praćenju napretka prema postavljenim ciljevima, kao i sa centralom UN Global Compact-a i drugim lokalnim mrežama iz regiona, na implementaciji programa.

Odgovornosti:

o Učešće u kreiranju, planiranju i sprovođenju lokalnih programskih aktivnosti namenjenih članicama
o Koordinacija i sprovođenje lokalnih i regionalnih programa namenjenih kompanijama članicama Global Compact-a u oblasti održivog razvoja i održivog poslovanja
o Praćenje i evaluacija napretka kompanija tokom trajanja programa
o Komunikacija sa kompanijama članicama i pružanja podrške u vezi sa aktuelnim programima
o Saradnja sa timovima unutar UN Global Compact-a i drugih lokalnih mreža iz regiona radi koordinacije zajedničkih aktivnosti i razmene iskustva
o Održavanje dobrih i profesionalnih odnosa sa članicama Mreže Globalnog dogovora Srbija
o Praćenje i analiza rezultata
o Učešće u organizaciji događaja
o Povremena putovanja u zemlji i inostranstvu


Kvalifikacije:

o Iskustvo u radu na sličnim programima ili projektima održivog razvoja ili održivog poslovanja, makar i volontersko
o Poznavanje principa održivog poslovanja i Ciljeva održivog razvoja UN-a
o Dobre komunikacijske veštine i sposobnost rada u timu
o Analitičke veštine i sposobnost rešavanja problema
o Znanje engleskog jezika


Poželjno:

o Iskustvo u radu s bazama podataka i analizi podataka
o Iskustvo u vođenju obuka ili radionica
o Iskustvo u organizaciji događaja

Nudimo:

o Hibridni način rada (kombinovani rad od kuće i iz kancelarije)
o Fleksibilno radno vreme, u skladu sa potrebama
o Ugovor na godinu dana sa probnim radom od tri meseca; uz mogućnost produžetka

Kako da se prijavite?

Pošaljite CV i motivaciono pismo na adresu office@ungc.rs do 8. maja 2024.