Izabrano rukovodstvo Globalnog dogovora u Srbiji

25. decembar 2020.
Na prvom sastanku novog rukovodstva lokalne mreže Globalnog dogovora u Srbiji, koji je održan 22. decembra, izabrani su predsednica i potpredsednica Upravnog odbora, predstavljen je okvirni plan rada, kao i mogućnosti usklađivanja rada lokalne mreže sa UN prioritetima u Srbiji.

Upravni odbor koji će u naredne četiri godine upravljati radom lokalne mreže uz podršku Sekretarijata, izabran je na Godišnjoj skupštini održanoj 8. decembra, i čine ga sedam članova sa pravom glasa - Tijana Koprivica, Delta Holding; Sonja Jović, Heineken; Milica Mišković, Smart kolektiv; Biljana Dakić Đorđević, Trag fondacija; Dušan Stojaković, Hemofarm; Branislav Jovanović, Banca Intesa i Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije, i ex-officio članica bez prava glasa visoka predstavnica Ujedinjenih nacija Fransoaz Žakob, čija uloga je prvenstveno u usklađivanju rada lokalne mreže sa UN prioritetima u Srbiji.

Tijana Koprivica, direktorka za održivo poslovanje Delta Holdinga izabrana je za predsednicu Upravnog odbora, dok je Biljana Dakić Đorđević, izvršna direktorka Trag fondacije izabrana za potpredsednicu Upravnog odbora. Na prvom sastanku Upravnog odbora, NJ.E. Fransoaz Žakob predstavila je okvir saradnje za period od 2021. do 2025. godine. U ovom periodu, u fokusu će na prvom mestu biti zelena, održiva i inkluzivna ekonomija, suzbijanje klimatskih promena, održivo upravljanje prirodnim resursima i mogućnosti zapošljavanja putem inovacija. Drugi prioritet na kome će se raditi je dobrobit, socijalna pravičnost i ljudski potencijal, inkluzivan pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama, obrazovanju i mobilnost. Takođe, u fokusu su i vladavina prava i poštovanje ljudskih prava i obaveza.

Na ovom sastanku je predstavljen predlog plana rada u narednoj godini, koji, između ostalog, uključuje učešće u globalnim programima namenjenim poslovnim članicama - SDG Ambition, Target Gender Equality, kao i u globalnoj incijativi Ring the Bell for Gender Equality u kojoj lokalna mreža Srbije već nekoliko godina učestvuje zajedno sa Beogradskom berzom. Osim toga, u planu za narednu godinu je i SDG karavan, akcija poseta manjim gradovima i približavanja koncepta Ciljeva održivog razvoja malim i srednjim preduzećima van Beograda. Redovne aktivnosti Radne grupe za Ciljeve održivog razvoja i Radne grupe za bankarstvo nastaviće da se odvijaju u skladu sa okolnostima. Plan rada će detaljnije biti razrađen na sledećem sastanku koji će biti održan polovinom januara.