SDG Ambition - Pridružite nam se na putu ka ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja!

21. oktobar 2020.
Lokalna mreža Globalnog dogovora u Srbiji se pridružila inicijativi SDG Ambition, koju je pokrenuo Globalni dogovor Ujedinjenih nacija sa ciljem da podstakne i podrži kompanije članice da postave ambicioznije targete u implementaciji 17 Ciljeva održivog razvoja u svoje poslovanje, što će im istovremeno omogućiti dugoročni razvoj i otpornost u poslovanju.

Bez obzira na napredak koji je poslednjih godina napravljen, još uvek nismo na dobrom putu ka ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. Zapravo, Izveštaj o napretku Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija za 2020. godinu je pokazao da svega 39% kompanija koje su učestvovale u ispitivanju veruje da su postavili dovoljno ambiciozne targete za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine, dok manje od trećine ispitanih kompanija veruje da se njihova industrija dovoljno brzo kreće ka tom cilju. Iako 84% anketiranih kompanija sprovodi akcije u cilju ostvarivanja SDG-jeva, svega 46% njih ih je uvrstilo u svoju osnovnu delatnost, dok 37% njih dizajnira poslovne modele koji doprinose Ciljevima održivog razvoja.

Suočavajući se sa brojnim izazovima koji su pre svega povezani sa COVID-19 krizom, sledeća godina će doneti jedinstvenu mogućnost razvijanja postpandemijskih poslovnih strategija koje bi u potpunosti integrisale Ciljeve održivog razvoja i pomogle razvoju inkluzivnijeg i održivijeg društva.

To je razlog zbog koga se mreža Globalnog dogovora Srbija pridružila drugim lokalnim mrežama širom sveta u inicijativi SDG Ambition, šestomesečnom programu koji pruža podršku kompanijama ču postavljanju ambicioznijih targeta i integrisanju 17 Ciljeva održivog razvoja u svoje poslovanje.

SDG Ambition je namenjen svim kompanijama članicama Globalog dogovora Srbija. Učešće u programu je besplatno. Uz lokalne i globalne trening sesije, koje se održavaju jednom mesečno u periodu od januara do juna 2021. godine, mogućnosti umrežavanja i konstantnu podršku, kompanije koje se odluče da učestvuju dobiće i:
o Jasno razumevanje svih elemenata neophodnih za stvaranje sveobuhvatne strategije održivosti;
o Veštinu postavljanja ambicioznih targeta u smislu poslovnih aktivnosti koje vode ka postizanju Ciljeva održivog razvoja;
o Znanje kako da integrišu i primenjuju održivi pristup u svim segmentima poslovanja koristeći dostupne tehnologije;
o Priliku za komunikaciju i praćenje napretka u skladu sa Izveštajem o napretku.

Registracije su otvorene do 16. novembra. Više informacija o programu, kao i formular za prijavu nalaze se ovde, a za sve dodatne informacije kontaktirajte Sekretarijat Globalnog dogovora u Srbiji.