Intesa Sanpaolo uključena u indeks 20 najodrživijih korporacija na svetu

20. januar 2017.
Intesa Sanpaolo uključena u indeks 20 najodrživijih korporacija na svetu

Intesa Sanpaolo, međunarodna bankarska grupacija u okviru koje posluje Banca Intesa, uključena je u indeks 20 najodrživijih korporacija na svetu koji objavljuje specijalizovani kanadski časopis Corporate Knights. Intesa Sanpaolo je ujedno i jedina italijanska bankarska grupacija koja je postigla ovakav uspeh koji potvrđuje njenu sposobnost da strateški upravlja rizicima i mogućnostima u oblasti zaštite životne sredine, društvenog razvoja i upravljanja.

Iza ovog prestižnog priznanja, koje je objavljeno na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, nalazi se stalna posvećenost održivosti koja je grupi Intesa Sanpaolo donela i uključivanje na vodeće liste pokazatelja održivosti kao što su Dow Jones indeks održivosti, A-lista CDP i FTSE4Good.

Magazin Corporate Knights analizira više od 4.900 kompanija na osnovu četrnaest pokazatelja, a poseban naglasak stavlja na korporativnu politiku u vezi sa životnom sredinom, ljudske resurse, politiku naknada, kao i na posvećenost rukovodstva održivosti, inovacije, transparentnost i lanac nabavke.

„Činjenica da smo svrstani među 20 korporacija sa najvećim stepenom održivosti na svetu predstavlja priznanje za našu dugoročnu posvećenost životnoj sredini, inovacijama, transparentnosti i ljudskim resursima Grupe,“ izjavio je Karlo Mesina (Carlo Messina), generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo. „Koncept održivosti primenjuje se na svaku od aktivnosti Grupe: na društvenu i ekološku održivost, kao i na dugoročnu finansijsku održivost. Zahvalni smo na ovom prestižnom priznanju jer nas motiviše da nastavimo putem koji smo odabrali i da stalno unapređujemo naš učinak na planu održivog rasta“.