Upravni odbor

06. jun 2010.
Upravni odbor

U sredu 02. juna 2010. godine u prostorijama Narodne banke Srbije održan je četrnaesti sastanak Upravnog odbora Globalnog dogovora u Srbiji Zapisnik sa četrnaestog sastanka.