Radna grupa za medije

14. jun 2010.
Radna grupa za medije

U petak 11. juna 2010. godine u prostorijama Narodne banke Srbije osnovana je Radna grupa za medije. To je šesta radna grupa pri Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija u Srbiji.

Zapisnik sa prvog sastanka