Održan sastanak partnera na projetku SMACC – Trening za gradove budućnosti

14. februar 2017.
Održan sastanak partnera na projetku SMACC – Trening za gradove budućnosti

Projekat koji se finansira od strane Evropske unije “ SMACC – Trening za gradove budućnosti“ – je koncept obuke usmeren na najvažnije aktere u blasti održivog razvoja grada.

Privredna komora Srbije realizuje projekat od 2016. godine i učestvovala je na trećem sastanku projektnih partnera, koji je održan u Atini u periodu 25.-28. januara 2017. godine. Na sastanku su učestvovali predstavnici projektnih partnera iz šest zemalјa i dogovorene su dalјe aktivnosti na projektu, kao i način lansiranja e-platforme u svakoj zemlјi učesnici projekta.

Obaveza zemalјa učesnica na projektu jeste da prevedu sa engleskog na šest jezika sadržaj e-platforme i da se platforma predstavi fokus grupi (zainteresovanim stranama) od kojih se očekuju i dodatni komentari na sadržaj u cilјu unapređenja platforme. Komentare će skuplјati partner iz Austrije, a lansiranje e-platforme će najpre ići u vodećim zemlјama – učesnicama projekta (Austrija, Holandija i Italija) u martu, a nakon toga u maju tekuće godine i u zemlјama – Grčka, Srbija i Mađarska. Sam sadržaj platforme je edukativnog karaktera i predstavlјa način na koji svi zainteresovani mogu da razviju svoju laboratoriju, u stvari mrežu pametnog grada, a kako bi unapredili kvalitet života lјudi u gradovima.

Naredni sastanak projektnih partnera je planiran u maju 2017. godine, a zemlјa domaćin će biti Srbija, grad Beograd. Ono što je dodata vrednost projekta jeste da su cilјne grupe – javna administracija, preduzetnici, naučnici, istraživači i organizacije civilnog društva ti koji šire koncept pametnih gradova na različite nivoe društva, a da pri tom ne postoji isklјučiva usmerenost na tehnološke inovacije.

Više o projektu možete pročitati putem linka SMACC